Nr. 12/ anul II/ martie 2009 Link-uri
Cautare


THEOLOGICA


GRIGORIOS PAPATHOMAS

Biserica Ortodoxă şi secularizarea


(p. )ADRIAN LEMENI

Relaţia dintre cunoaşterea teologică şi cea ştiinţifică ilustrată din perspectiva teologiei protestante contemporane


(p. )OVIDIU BÂRSAN

Sfânta Scriptură şi Liturghia: o dăruire plenară a Cuvântului sau asanarea Lui?


(p. )
CRONICA


MIRCEA POPA

Din suferinţele unui ierarh român în perioada comunistă


(p. )DIANA CÂMPAN

Şah la moarte sau despre tinereţea-fără-bătrâneţe


(p. )MIRCEA PLATON

România lui Ion Varlam


(p. )GEORGE ENACHE

Un controversat manual. Observaţii privind maniera de prezentare a realităţilor religioase din România comunistă


(p. )
ESEU


DANIELE HERVIEU-L?GER

Renaşterea identităţilor religioase în Europa


(p. )GABRIEL MEMELIS
, ADRIAN IOSIF, DAN RĂILEANU

O perspectivă transdisciplinară asupra conceptului de realitate


(p. )
RECENZII


PAVEL CHIRILĂ

MIHAI VALICĂ, Eine heutige Philantropiewissenschaft und Diakonietheologie, Editura Christiana, Bucureşti, 2009


(p. )CRISTIAN SONEA

VALER BEL, Teologie şi Biserică, Presa Universitară Clujeană, 2008, 430 p.


(p. )CIPRIAN VIDICAN

PR. PROF. DR. ISIDOR TODORAN, Simbolul credinţei, o sinteză dogmatică, volum îngrijit şi editat de Pr. Prof. Univ Dr. Ioan Ică sr şi Pr. Conf. Univ. Dr. Dorel Man, Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2008, 137 p.


(p. )
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....