Nr. 9/ anul II/ decembrie 2008 Link-uri
Cautare


PATRISTICA


TEOFAN AL NICEEI

Discurs [tratat] despre Preacurata şi Preasfânta Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea, care prin multe laudă în chip diferit măreţiile Ei negrăite şi cuvenite lui Dumnezeu şi arată şi că taina întrupării lui Dumnezeu Cuvântul este o convergenţă şi o conexiune [syndrome kai synapheia] între Dumnezeu şi întreaga creaţie, lucru care este binele ultim şi cauza finală a celor ce sunt (II)
Traducere din limba greacă de Arhid. Prof. dr. Ioan I. Ică jr.

 


(p. )
THEOLOGICA


PICU OCOLEANU

De vera philosophia. Teologia creştină şi viaţa monahală ca „filozofia cea adevărată"


(p. )
ESEU


ALEXANDRU GAFTON

Numele în Biblie


(p. )CASSIAN MARIA SPIRIDON

Darul monahului Delarohia


(p. )RĂZVAN IONESCU

Unde e fratele tău Abel?


(p. )MIRCEA GELU BUTA

Caută să înţelegi viaţa!


(p. )
INTERVIU


FELICIA DUMAS

De vorbă cu părintele Placide Deseille, unul dintre cei mai mari duhovnici ai ortodoxiei din Franţa


(p. )
RECENZII


ION ALEXANDRU MIZGAN

ELISAVETA ROŞU, Roman R. Ciorogariu (1852-1936). Repere istorice, Editura Arca, Oradea, 2007, 366 p.


(p. )CĂTĂLIN PĂLIMARU

PATRIARHUL IUSTIN, Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom, Opera integrală 3, Ed. Anastasia, Bucureşti, 2003, 186 p.


(p. )
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....