Nr. 5/ anul XIII/ Mai 2019 Link-uri
Cautare


PASTORALIA


ANDREI ANDREICUŢ

„Veşnicia născută la sat s-a mutat şi la oraş”

(p. 5-8)IUSTIN HODEA

„Învierea lui Hristos restaurarea, înnoirea şi luminarea lumii”

(p. 9-13)PETRONIU FLOREA

„Moartea Mântuitorului pe cruce – manifestarea iubirii neţărmurite a lui Dumnezeu faţă de om”

(p. 14-18)
THEOLOGICA


MIRCEA BASARAB

Exegeza antiohiană

(p. 21-32)BOGDAN CHIOREAN

Sunt îngrijirile paliative o formă mascată de eutanasie?

(p. 33-36)IONUŢ-CONSTANTIN PETCU

Seminarul Monahal Superior de la Mănăstirea Neamţ (1949-1952)

(p. 37-62)
EVOCARI


DAN CIACHIR

Scene de epocă interbelică (V)

(p. 65-70)CORINA MARIA NEGREANU

Câteva gânduri la 40 de ani de la înveşnicirea poetului mistic creştin Daniel Turcea

(p. 71-75)
CE MULT V-AM IUBIT


RĂZVAN IONESCU

Luminânde dintr-o primăvară ninsă (I)

(p. 79-87)
STUDII


RĂZVAN MIHAI NEAGU

Preoţi ortodocşi din comitatul Târnava Mică la Marea Unire

(p. 91-95)
RECENZII


IONIŢĂ APOSTOLACHE

Recenzie la PR. CONF. DR. ADRIAN BOLDIŞOR, Ortodoxia ieri, azi, mâine. Teme intercreştine şi interreligioase pentru secolul XXI, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 240 p.

(p. 99-100)MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Recenzie la DR. IOAN BROŞU, Casa de la Ierihon: Omilii şi cuvântări bisericeşti, îngrijire ediţie şi studiu introductiv de pr. conf. dr. Constantin Necula, Editura Andreiana, Sibiu, 2018, 316 p.

(p. 101-104)VASILE ROJNEAC

Recenzie la PR. DR. MIRCEA OROS, Despătimire, asceză şi metanoizare în imnografia Păresimilor, Cluj- Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2019, 248 p.

(p. 105-106)