Nr. 2/ anul II/ mai 2008 ("Religia şi Europa") Link-uri
Cautare


PATRISTICA


SF. IOAN GURĂ DE AUR
Omilia a XXII-a la statui
Introducere şi traducere din limba greacă veche şi note de Adrian Podaru


(p. )
ACTUALITATE


RĂZVAN THEODORESCU

«Geometria variabilă» a Uniunii Europene şi argumentul religios


(p. )PAUL M. ZULEHNER

Dumnezeu, după comunism


(p. )ANDREI MARGA

Despre societatea postseculară


(p. )FLORE POP

«Religia ca memorie» după Danielle Hervieu-Léger


(p. )PATRICIU VLAICU

Integrarea în Uniunea Europeană - o preocupare asumată deplin şi de Biserica Ortodoxă Română


(p. )RADU PREDA

Creştinismul pe harta dinamică a Europei. O abordare social-teologică


(p. )RĂZVAN BUCUROIU

Europa şi Biserica. Uniune sau comuniune?


(p. )NICOLAE TURCAN

Credinţa unui sceptic european


(p. )
RECENZII


CĂTĂLIN PĂLIMARU

TEODOR BACONSKY, IOAN I. ICĂ JR, BOGDAN TĂTARU-CAZABAN, ELENA ŞTEFOI, ANCA MANOLESCU, RADU CARP, Pentru un creştinism al noii Europe, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2007, 355 pag.


(p. )FLORIN-CĂTĂLIN GHIŢ

GHISLAIN LAFONT, O istorie teologică a Bisericii. Itinerarul, formele şi modelele teologiei, colecţia Philosophia christiana, traducere Maria-Cornelia Ică jr., prezentare diac. Ioan Ică jr., Deisis, Sibiu, 2003, 492 p.


(p. )ION CÂRJA

ANDREA PACINI (coord.), L’Ortodossia nella nuova Europa. Dinamiche storiche e prospettive, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 2003, 404 p.


(p. )
ARGUMENT

Prolegomene la un dialog interior

BARTOLOMEU ANANIA
mai mult....