Nr. 2/ anul X/ Februarie 2016 Link-uri
Cautare


ACTUALITATE


ANDREI ANDREICUŢ

Omul providenţial pentru Eparhia Vadului, Feleacului şi Clujului


(p. )MIRCEA PĂCURARIU

Nicolae Ivan – „Asesor consistorial” la Sibiu şi episcop la Cluj


(p. )ALEXANDRU MORARU

Oameni de seamă – laici şi clerici – cuvântând la funeraliile
Episcopului Nicolae Ivan (6 Februarie 1936)


(p. )IOAN CHIRILĂ

Episcopul Nicolae Ivan – zidind pe temeliile vechi ca oarecând Neemia


(p. )VASILE STANCIU

Episcopul Nicolae Ivan, corul catedralei mitropolitane şi dirijorii lui


(p. )ŞTEFAN ILOAIE

Episcopul Nicolae Ivan şi începuturile revistei Renaşterea


(p. )MIRCEA GELU BUTA

Episcopul Nicolae Ivan şi Frăţia Ortodoxă Română


(p. )MARCEL GHE. MUNTEAN

Artistul Gheorghe Russu, făuritorul iconostasului de la catedrala mitropolitană Adormirea Maicii Domnului de la Cluj


(p. )COSMIN COSMUŢA

Episcopul Nicolae Ivan al Clujului (1921-1936) – aspecte legate de întemeierea eparhiei, alegerea
şi instalarea primului titular al acesteia


(p. )ANDREEA DĂNCILĂ INEOAN

Nicolae Ivan şi provocările politicului transilvănean de la începutul secolului XX


(p. )MIHAI-OCTAVIAN GROZA
, MIRCEA GHEORGHE ABRUDAN

Un colaborator destoinic şi „Prim Sfetnic” al Episcopului Nicolae Ivan: Protopopul cărturar Sebastian Stanca (1878-1947)


(p. )PAUL-ERSILIAN ROŞCA

Pagini memorabile de istorie transilvană.
Discursurile prilejuite de sfinţirea Catedralei Episcopale din Cluj, ctitorie a Episcopului Nicolae Ivan


(p. )
DOCUMENT


IUSTIN TIRA

Episcopul Nicolae Ivan în memoria colaboratorilor


(p. )
RECENZII


FELICIA DUMAS

† EMILIAN LOVIŞTEANUL, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului,
Înfăptuirea misiunii bisericeşti în parohie şi mănăstire, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2015, 220 p.


(p. )PAUL-ERSILIAN ROŞCA

PR. PROF. DR. ALEXANDRU
MORARU, Dicţionarul ierarhilor români şi străini – slujitori ai credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române,
Editura Basilica, Bucureşti,
2015, 560p.


(p. )