TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
Book Review to SFÂNTUL ISAAC IRUL, Cuvinte ascetice, vol. I (Cuvintele 1-30), ediţie bilingvă (Philocalica syriaca 4), text critic grec stabilit de Marcel Pirard (Univ. Louvain); introducere, traducere, note şi comentarii de ieromonah Agapie Corbu, Editura Sfântul Nectarie, Arad, 2022. CXLVIII + 627 pp.
Review of: SFÂNTUL ISAAC IRUL, Cuvinte ascetice, vol. I (Cuvintele 1-30), ediţie bilingvă (Philocalica syriaca 4), text critic grec stabilit de Marcel Pirard (Univ. Louvain); introducere, traducere, note şi comentarii de ieromonah Agapie Corbu, Editura Sfântul Nectarie, Arad, 2022. CXLVIII + 627 pp.
 

FIOTHEI VÎLCU