TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
Book Review to FRIEDRICH SCHWANTZVON SPRINGFELS, Descrirea Olteniei la 1723, ediţie, traducere din limba germană, studiu introductiv, note şi indice de Mircea-Gheorghe Abrudan, prefaţă de Acad. Ioan-Aurel Pop, Muzeul Brăilei„Carol I”
Review of FRIEDRICH SCHWANTZVON SPRINGFELS, Descrirea Olteniei la 1723, ediţie, traducere din limba germană, studiu introductiv, note şi indice de Mircea-Gheorghe Abrudan, prefaţă de Acad. Ioan-Aurel Pop, Muzeul Brăilei„Carol I” – Editura Istros, Brăila, Academia Română – Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2017, 323 p. + 4 hărţi + 16 planşe + 8 portrete + 4 desene + DVD (ma- nuscrisul + harta).
 

ELA COSMA