TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
Book Review to PR. DR. MIRCEA OROS, Despătimire, asceză şi metanoizare în imnografia Păresimilor, Cluj- Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2019, 248 p.
Review of PR. DR. MIRCEA OROS, Despătimire, asceză şi metanoizare în imnografia Păresimilor, Cluj- Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2019, 248 p.
 

VASILE ROJNEAC