TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
Book Review to DR. IOAN BROŞU, Casa de la Ierihon: Omilii şi cuvântări bisericeşti, îngrijire ediţie şi studiu introductiv de pr. conf. dr. Constantin Necula, Editura Andreiana, Sibiu, 2018, 316 p.
Review of DR. IOAN BROŞU, Casa de la Ierihon: Omilii şi cuvântări bisericeşti, îngrijire ediţie şi studiu introductiv de pr. conf. dr. Constantin Necula, Editura Andreiana, Sibiu, 2018, 316 p.
 

Mircea Gheorghe Abrudan