TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search

ASOCIAŢIA NECTARIE PROTOPSALTUL, Paraclisul Sfântului Ierarh Nicolae făcătorul-de-minuni, tâlcuit din greceşte cu acrivia podobiei bizantine de Cornel diaconul, Bucureşti, 2014, [24 p.] 

ALEXANDRU IONIŢĂ