TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ADRIAN LEMENI

Lemeni, Adrian, conferen?iar dr. la Facultatea de Teologie Ortodox? a Universit??ii din Bucure?ti, Catedra de Teologie Sistematic?, predând disciplinele Teologie Dogmatic? ?i Teologie Fundamental?; volume publicate: Sensul eshatologic al crea?iei, Ed. ASAB, Bucure?ti (edi?ia I în 2004, edi?ia a II-a, revizuit?, în 2007); Teologie ortodox? ?i ?tiin??, scris împreun? cu Pr. R?zvan Ionescu, EIMBOR, Bucure?ti (edi?ia I în 2006, edi?ia a II-a revizuit? ?i adaugit? în 2007); de asemenea, a publicat zeci de studii în reviste de specialitate, fi ind implicat în mod special în cercetarea care vizeaz? dialogul dintre teologie ?i ?tiin??; vicepre?edinte al Asocia?iei pentru Dialogul ?tiint?-Teologie din România (ADSTR).