TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
THEODOR DAMIAN

 

Damian, Theodor, preot, poet, eseist ?i teolog; licen?iat al Institutului teologic de grad universitar din Bucure?ti (1971-1975); urmeaz? cursuri de doctorat la acela?i Institut (1975-1978); între 1973 ?i 1978 este preot în parohiile Ib?ne?ti ?i H?ne?ti, jude?ul Boto?ani; din 1978 pân? în 1986 e protopop al Protopopiatului din Dorohoi ?i preot la catedrala din localitate; studii la Institutul Ecumenic din Bossey, Elve?ia (1979-1980) ?i la Universitatea din Laussane (1980-1983); în 1988 se stabile?te în Statele Unite; urmeaz? cursuri de doctorat la Fordham University din New York (1990-1993); în 1993 ob?ine titlul de doctor al aceleia?i Universit??i cu teza The Icons: Theological and Spiritual Dimensions According to St. Theodore of Studion (conduc?tori ?tiin?ifici ai lucr?rii: John Meyendorff ?i Joseph T. Lienhardt); doctor al Universit??ii din Bucure?ti cu teza: Implica?iile spirituale ale teologiei icoanei (1999); din 1992 pred? filosofie, etic? ?i sociologie la Audrey Cohen College School for Human Services din New York; fondator al Institutului român de teologie ?i spiritualitate ortodox? din New York; colaboreaz? la România literar?, Luceaf?rul, Astra, S?pt?mâna, Heliopoli, Tribuna, Curierul românesc, Gazeta de Transilvania, Telegraful român, New York Magazin, Lumin? Lin?/ Gracious Light etc.; începând cu 1996 editeaz? revista trimestrial? de cultur? ?i spiritualitate româneasc? ; debut editorial cu volumul de versuri bilingv Liturghia Cuvântului (1989); alte volume: Lumina Cuvântului (poezii, 1995), Roua c?r?ilor (eseuri, 1998), Diminea?a învierii (poezii, 1999), Rug?ciuni în infern (poezii, 2000), Calea împ?r??iei (poezii, 2000), Implica?iile spirituale ale teologiei icoanei, Ed. Eikon, 2003, Nemitarnice (poezii), Ed. Dionis, 2005, R?s?ritul cel de sus. De la Na?tere la Înviere. Predici, Ed. Lumea credin?ei, 2007.