TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
OLIV MIRCEA

Mircea, Oliv, profesor ?i critic de art? din Bistri?a. Unul din cei mai cunoscu?i curatori români, Oliv Mircea a realizat expozi?ii de art? la Bistri?a, Bucure?ti, Cluj-Napoca, Timi?oara, Bac?u, Paris, Vene?ia, Roma, Pisa, etc. pentru cei mai importan?i arti?ti contemporani români, dintre care îi amintim pe Horia Bernea, Ion Bitzan, Paul Gherasim, Constantin Flondor, Horea Pa?tina, Vasile Gorduz, Silvia Radu, ?tefan Câl?ia, Teodor Moraru, Cristian Paraschiv, Dan ?i Lia Perjovschi, grupul SubReal. De asemenea, Oliv Mircea a editat un mare num?r de cataloage de art? ?i albume, între care se remarc? cele realizate pentru pictorii precum Horia Bernea, Paul Gherasim, Marcel Lup?e, Mihai Sârbulescu, Doina Mih?ilescu (pictor ?i restaurator, cadru didactic la Facultatea de Arte Plastice din cadrul Universit??ii de Vest - Timi?oara), grupul Prolog.