TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
COSMINA TIMOCE-MOCANU

cercetător științific gradul II la Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”; doctor în filologie.