TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
GHEORGHE GLODEANU

Glodeanu, Gheorghe, istoric ?i critic literar, profesor universitar dr. la Facultatea de Litere din cadrul Universit??ii de Nord, Baia Mare; doctor în filologie cu teza: Poetica romanului românesc interbelic. O posibil? tipologie a romanului ; membru al Uniunii Scriitorilor din România; volume publicate: Fantasticul în proza lui Mircea Eliade, Cuvânt înainte de Mircea Handoca, Editura Gutinul, Baia Mare, 1993; Eseuri, Editura Umbria, Baia Mare, 1996; Mircea Eliade. Poetica fantasticului ?i morfologia romanului existen?ial, Editura Didactic? ?i Pedagogic?, col."Akademos", Bucure?ti, 1997; Poetica romanului românesc interbelic. O posibil? tipologie a romanului, Cu o prezentare de Ion Vlad, Editura Libra, Bucure?ti, 1998. Ed. a II-a rev?zut?, Editura Ideea European?, Bucure?ti, 2007; Dimensiuni ale romanului contemporan, Editura Gutinul, Baia Mare, 1998 ; Incursiuni în literatura diasporei ?i a disiden?ei, Ed. Libra, Bucure?ti, 1999; Avatarurile prozei lui Mihai Eminescu, Editura Libra, Bucure?ti, 2000. Edi?ia a II-a, Ed. Emia, Deva, 2007; Coordonate ale imaginarului în opera lui Mircea Eliade, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, colec?ia „Discobolul". Edi?ia a II-a, Ed. Dacia, 2006; Liviu Rebreanu. Ipostaze ale discursului epic, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001, colec?ia „Discobolul"; Noaptea de Sânziene de Mircea Eliade, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002, colec?ia: Dacia educa?ional, Seria: Bibliografie scolar?; Poetica misterului în opera lui Mateiu I. Caragiale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2003, colec?ia „Discobolul"; Poezie ?i poetica, Editura Funda?iei Culturale Libra, Bucure?ti, 2004; M?stile lui Proteu. Ipostaze ?i configura?ii ale romanului românesc, Editura Funda?iei Culturale Libra, Bucure?ti, 2005; Max Blecher ?i noua estetic? a romanului românesc interbelic, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2005; Fascina?ia fictiunii. Incursiuni în literatura interbelica ?i contemporan?, Funda?ia Cultural? Libra, Bucure?ti, 2006; Anton Holban sau „transcrierea" biografiei în opera, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2006; Romanul. Aventura spiritual? a unei forme literare proteice, Funda?ia Cultural? Libra, Bucure?ti, 2007.