TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
NICOLAE-ŞERBAN TANAŞOCA

Tana?oca, Nicolae-?erban, filolog ?i istoric, n?scut la 03.10.1941, la Bucure?ti, din p?rin?i aromâni; forma?ie: licen?iat (1964) ?i doctor (1979) în filologie clasic? (greac? ?i latin?) al Universit??ii Bucure?ti; specializat, prin activitatea de cercetare, în cadrul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, în bizantinologie ?i balcanologie; cariera ?tiin?ific? ?i universitar?: cercet?tor ?tiin?ific (din 1964), director (1997-1999; 2008 - în continuare) la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române; conferen?iar universitar (bizantinologie, literatur? comparat?, limb? greac?) la Catedra de limbi clasice a Universit??ii Bucure?ti (1993-1994); profesor universitar (din 1997) la Catedra de Istoria ?i Teoria Artei, asociat ?i la Catedra UNESCO de Studii aprofundate Sud-Est Europene din cadrul  Universit??ii Na?ionale de Arte Bucure?ti (literatur? general? ?i comparat?, clasicism greco-roman, bizantinologie ?i balcanologie), ?eful Catedrei de Istoria ?i Teoria Artei (2004-2006); a participat la reuniuni ?tiin?ifice interna?ionale ?i a conferen?iat pe teme de bizantinologie ?i balcanologie la Bucure?ti, München (1972), Dubrovnik (1974), Praga (1977), Strasbourg (1979), Viena (1981), Sofia (1985), Paris (1998, 2002), Fribourg (1991), Salonic (1996), Atena (1998, 2007), Roma ?i Napoli (2000). A contribuit substan?ial la editarea izvoarelor bizantine ale istoriei românilor, a publicat, în volume ?i periodice ?tiin?ifice ?i culturale române?ti ?i str?ine, studii, articole, recenzii critice privind cultura clasic? greco-roman?, literatura bizantin?, istoria rela?iilor româno-bizantine, istoria romanit??ii balcanice (istoria statului As?ne?tilor, istoria aromânilor), istoria României moderne, istoria studiilor balcanice; principalele volume: Fontes Historiae Daco-Romanae, III. Scriptores Byzantini saec. XI-XIV, Bucure?ti, 1975, XXXI + 569 p. (în colaborare cu Al.Elian) ?i IV. Scriptores Byzantini et acta saec. III-XV, Bucure?ti, 1982, XII + 586 p. (în colaborare cu H. Mih?escu, T. Teoteoi, R. L?z?rescu), Literatura Bizan?ului, antologie de studii despre literatura bizantin?, Bucure?ti, 1971, 468 p., Platon, Menexenos. Introducere, text ?i traducere, comentarii, Bucure?ti, 22000, 125 p. Balcanologi ?i bizantini?ti români, Bucure?ti, 2002, 231 p., Bizan?ul ?i românii. Eseuri, studii, articole, Bucure?ti, 2003, 238 p., Unitate romanic? ?i diversitate balcanic?, Contribu?ii la istoria romanit??ii balcanice, Bucure?ti, 2004, 324 p. (în colaborare cu Anca Tana?oca),  Poezie, retoric? ?i ideologie în literatura bizantin?, 350 p. (preg?tit pentru tipar), Atitudini, evoc?ri, confesiuni, 300 p. (publicistic?, preg?tit pentru tipar); a tradus în române?te (din francez?, german?, neogreac?) lucr?ri ?tiin?ifice importante din domeniul bizantinologiei (Paul Lemerle, Istoria Bizan?ului), filosofiei (Christos Yannaras, Heidegger ?i Areopagitul) ?i balcanologiei (Max-Demeter Peyfuss, Chestiunea aromâneasc? ?i politica Austro-Ungariei, Georgios Prevelakis, Balcanii.Geopolitic? ?i cultur?) ?i a înso?it de bogate comentarii erudite traduceri din literatura bizantin? (Dighenis Akritas, Alexiada Anei Comnena, Cronografia lui Mihail Psellos); a prefa?at traduceri din literatura bizantinologic? (Hélène Ahrweiller, Ideologia politic? bizantin?, Dimitri Obolensky, Un Commonwealth medieval: Bizan?ul); a ini?iat ?i redactat, împreun? cu E.St?nescu, publica?ia Études Byzantines et Postbyzantines, I,  Bucure?ti, 1979, 309 p., devenit? organul Societ??ii Române de Studii Bizantine; a îngrijit edi?ia român? a lucr?rii lui Christian Cannuyer, Casele regale ?i suverane din Europa, Bucure?ti, 1996, 255 p., a editat ?i înso?it de comentarii istorice volume de texte ale lui Gh. T?t?rescu (M?rturii pentru istorie, Bucure?ti, 1996, LXIV + 551 p., Regimul electoral ?i parlamentar în România, Bucure?ti, 2004) ?i Take Ionescu (Amintiri. Discursuri pentru România Mare, Bucure?ti, 2005, 398 p.); a activat o vreme în cadrul PNL ca editorialist ?i redactor al ziarului Liberalul (1990-1993); premii: Premiul „Vasile Pârvan" al Academiei Române pe anul 1975 pentru lucrarea Fontes Historiae Dacoromanae, III (în colaborare cu Al. Elian),  Premiul Funda?iei  „Andrei ?aguna" din Constan?a pentru întreaga activitate de cercetare în domeniul  istoriei romanit??ii balcanice.