TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MIHAI SĂSĂUJAN

S?s?ujan, Mihai, preot, conferen?iar dr. la Facultatea de Teologie Ortodox? „Patriarhul Justinian" din Bucure?ti, catedra de Istoria Bisericii Ortodoxe Române; autor al mai multor studii de teologie ?i al volumelor: Politica bisericeasc? a Cur?ii din Viena în Transilvania (1740-1761) [tez? de doctorat], Editura Presa Universitar? Clujean?, 2002; Habsburgii ?i Biserica Ortodox? din Imperiul austriac (1740-1761). Documente, Editura Presa Universitar? Clujean?, 2003; Academia de teologie ortodox? din Arad în perioada interbelic?. Contribu?ii la istoria înv???mântului teologic românesc, Editura Universit??ii Aurel Vlaicu, Arad, 2004; traducere: Ernst Chr. Suttner, Das wechselvolle Verhältnis zwischen den Kirchen des Ostens und des Westens im Lauf der Kirchengeschichte , Würzburg, Verlag Der christliche Osten, Gmbh, 1996 (Rela?ia alternant? dintre Bisericile R?s?ritului ?i Apusului de-a lungul istoriei biserice?ti, Editura Ars Longa, Ia?i 1998).