TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
GABRIEL-VIOREL GÂRDAN

Gârdan, Gabriel-Viorel, preot, conferen?iar doctor la Facultatea de Teologie Ortodox? din Cluj-Napoca; consilier cultural la Episcopia S?lajului; cercet?tor la Institutul de Istorie Ecleziastic? din cadrul Universit??ii „Babe?-Bolyai" din Cluj-Napoca; volume publicate: Episcopia Ortodox? Român? din America - parte a Ortodoxiei americane, Editura Presa Universitar? Clujean?, Cluj-Napoca, 2007, 569 p.; (co-editor) Andrei ?aguna, Coresponden?a, I,1, edi?ie, studiu introductiv ?i note de Nicolae Boc?an, Ioan-Vasile Leb, Gabriel Gârdan, Pavel Vesa, Bogdan Ivanov, Editura Presa Universitar? Clujean?, Cluj-Napoca, 2005, 570 p.; (co-editor) Andrei ?aguna, Coresponden?a, I,2, edi?ie, studiu introductiv ?i note de Nicolae Boc?an, Ioan-Vasile Leb, Gabriel-Viorel Gârdan, Bogdan Ivanov, Vasa Lupulovici, Ioan Herbil, Editura Presa Universitar? Clujean?, Cluj-Napoca, 2007, 308 p.; Chipuri ?i scene din istoria cre?tinismului american, Editura Presa Universitar? Clujean?, Cluj-Napoca, 2008, 150 p.; (co-editor) Andrei ?aguna, Coresponden?a, II, edi?ie, studiu introductiv ?i note de Nicolae Boc?an, Gabriel-Viorel Gârdan, Ioan-Vasile Leb, Beatrice Dobozi, Editura Presa Universitar? Clujean?, Cluj-Napoca, 2008, 609 p.