TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
VLAD MISCHEVCA

 

Mischevca, Vlad, conferen?iar cercet?tor (Associate professor, Ph.D.), istoric român, n?scut la 14.03.1963 în Republica Moldova (în anii 2000-2009 domiciliat în Atena). Dup? absolvirea în 1986 a Facult??ii de Istorie a Universit??ii de Stat din Chi?in?u a activat timp de 20 de ani în cadrul Institutului de Istorie al Academiei de ?tiin?e a Moldovei (A?M: 1986-2006), ob?inând func?ia de ?ef al Sec?iei de Istorie Medie ?i calificativul de cercet?tor ?tiin?ific coordonator. Din 2010 este reangajat în cadrul Institutului de Istorie, Stat ?i Drept al A?M. Este doctor în ?tiin?e istorice (1997) ?i membru al Societ??ilor de Heraldic? ?i Genealogie din Moldova, România, Polonia, Ucraina ?i Grecia. Pre?edinte al Comisiei Na?ionale de Heraldic? de pe lâng? Pre?edin?ia Republicii Moldova (1995-1997), ulterior vicepre?edinte al Comisiei (1998-2008). A fost decorat cu distinc?ii de stat ?i premii academice ale Republicii Moldova (printre care medalia „Meritul Civic" - „Pentru activitate prodigioas? în domeniul heraldicii ?i contribu?ie substan?ial? la crearea ?i utilizarea simbolurilor heraldice", 2000; Diploma de gradul al doilea al Guvernului - „Pentru activitate rodnic? întru promovarea tezaurului spiritual-cultural moldovenesc peste hotare ?i dezvoltarea rela?iilor de colaborare cu Republica Moldova", 2008). A beneficiat de stagii ?tiin?ifice într-un ?ir de institu?ii academice din capitalele europene: Moscova (1989, 1992), Paris (1994), Bucure?ti (1996, 2000), Var?ovia (1998, 2000), Atena (2000-2001). În cadrul Programului european ENTER a fost angajat în calitate de cercet?tor ?tiin?ific la Institutul de Cercet?ri Neoelene din Atena „KNE" (2003 - 2005). Activitatea practic? include participarea la elaborarea ?i argumentarea istoric? a noilor Simboluri ale Republicii Moldova - „Drapelul ?i Stema de Stat", precum ?i a „Drapelului V?mii" (1996), a „Simbolului ?i Drapelului Armatei Na?ionale" (2000). De remarcat este ?i fructuoasa experien?? jurnalistic? acumulat? în cadrul colabor?rii la primul ziar în limba român? din Grecia - Curierul Atenei (2002-2003, nr. 1-77) ?i a publica?iei independente din Atena - S?pt?mâna (2005). Este autorul a cca 50 de articole ?i studii, consacrate istoriei rela?iilor interna?ionale din Sud-Estul Europei, genealogiei unor familii fanariote din secolul XVIII - începutul secolului XIX, vexilologiei ?i heraldicii moldovene?ti, precum ?i prezen?ei române?ti la Athos. Rezultatele cercet?rilor s-au bucurat de numeroase recenzii pozitive ?i au fost prezentate în cele nou? monografii editate la Chi?in?u, Ia?i, Atena ?i Salonic: Pacea de la Bucure?ti, 1812. (?tiin?a, 1992, 1993). (Coautor: Ion Jarcu?chi); Simbolurile ??rii Moldovei, în secolele XIV-XIX. (?tiin?a, 1994). (Coautor: Ion Negrei); edi?ia a II-a, rev?zut? ?i compl. - 2010; Moldova în politica marilor puteri la începutul secolului al XIX-lea. (Civitas, 1999); Principele Constantin Ypsilanti, 1760-1816. (Civitas, 1999); Ο ηγεμονας Κωνσταντινος Υψηλαντης. (Θεσσαλονικη: Aδελφων Kυριακ?δη, 2008, în limba greac?). A ob?inut premiul „Gheorghe Bezviconi" al Societ??ii de Genealogie, Heraldic? ?i Arhivistic? „Paul Gore" din Chi?in?u „pentru contribu?ii esen?iale în domeniul genealogiei"; „Τα Ρουμανικ? ?ντυπα της βιβλιοθ?κης της Ιερ?ς Μον?ς Αγ?ου Πα?λου Αγιου Ορους. C?r?i române?ti din biblioteca mân?stirii athonite Sfântul Pavel" - Αθηνα, 2010. 287 p., incl. pl. color, în l. greac? ?i român? (Coautor Florin Marinescu); Mitropolitul Grigore Irinupoleos (1764-1846). Studii ?i documente referitoare la egumenul grec al Goliei. - Ia?i: AXA, 2010. 132p. XVI pl. color (coautor Florin Marinescu); Ο Ειρηνουπολεως και Βατοπαιδιου Γρηγοριος (1764-1846) σε ρουμανικα και ρωσικα εγγραφα. - Αθηνα, 2011. 167 σ. (coautor: Fl.Marinescu). e-m: miskewka@yahoo.fr