TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MARKOS KAMBANIS

Kambanis, Markos, pictor grec, n?scut la Atena în 1955; a studiat la Londra, unde a tr?it pân? în 1980; a realizat numeroase expozi?ii personale ?i a participat la multe expozi?ii de grup în Grecia ?i în str?in?tate; pe lâng? pictur?, s-a ocupat ?i de gravur?, grafic? de carte, pictur? de icoane ?i de biserici. Printre preocup?rile sale se num?r? ?i cercetarea teoretic? a istoriei artei, îngrijirea edi?iilor de carte ?i organizarea de expozi?ii.