TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
PETRONEL ZAHARIUC

Zahariuc, Petronel, istoric, medievist, conferen?iar universitar doctor la Facultatea de Istorie a Universit??ii „Alexandru Ioan Cuza", din Ia?i; din 2002, doctor în Istorie; specialist în istorie politic? ?i religioas?; premiul „A. D. Xenopol" al Academiei Române, pentru lucrarea ?ara Moldovei în vremea lui Gheorghe ?tefan voievod; lucr?ri semnificative: ?ara Moldovei în vremea lui Gheorghe ?tefan voievod (1653-1658), Editura Universit??ii „Alexandru Ioan Cuza", Ia?i, 2003; Documente române?ti din Arhiva M?n?stirii Xiropotam de la Muntele Athos. Catalog, vol. I, în colaborare cu Florin Marinescu ?i Ioan Capro?u, Ed. Universit??ii „Alexandru Ioan Cuza", Ia?i, 2005.