TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
FIOTHEI VÎLCU

ierodiacon, absolvent al Facultăţilor de Teologie şi de Litere, secţia limbi clasice, din Cluj-Napoca (Universitatea „Babeş-Bolyai”).