TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MIHAELA PALADE

PALADE, MIHAELA, s-a n?scut în 1958 la Bucure?ti; profesor universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodox? „Patriarhul Justinian„ din Bucure?ti, Catedra Art? sacr?. Studii universitare: 1978-1984 - Institutul de Arhitectur? Ion Mincu Bucure?ti, tema proiectului de diplom?: Restructurare-Conservare urban? a zonei Splai-C?l?ra?i; 1990-1994 - Facultatea de Teologie Ortodox? „Patriarhul Justinian", Universitatea din Bucure?ti, teza de licen??: Câteva aspecte ale arhitecturii religioase bizantine din epoca Paleologilor ?i implica?iile lor actuale. Studii universitare: 1995-2002 - Cursurile de doctorat ale Universit??ii din Bucure?ti, Facultatea de Teologie Ortodox? „Patriarhul Justinian", cu tema Arhitectura religioas? bizantin? în perioada Paleologilor ?i influen?a asupra ??rilor Române, tez? sus?inut? pe 26 martie 2002; 2007-în prezent - doctorand al Universit??ii Na?ionale de Arte din Bucure?ti, domeniul fundamental ARTE, domeniul de doctorat Arte Plastice ?i Decorative, cu tema O abordare estetic? a iconografiei Imnului acatist din pictura exterioar? a bisericilor moldovene?ti. Volume publicate: Estetica - o abordare teologic?, Ed. Universit??ii din Bucure?ti, 2008; Biserica Mân?stirii Dealu - istorie în forme ?i culori, tip?rit? cu binecuvântarea Î.P.S. Dr. Nifon, Arhiepiscopul ?i Mitropolitul Târgovi?tei, Ed. Sophia, Bucure?ti, 2008, 280 pag. cu bibliografie, anexe ?i 56 de plan?e color; Arta cre?tin?, între icoan? ?i tablou, Ed. Sophia, Bucure?ti, 2007, 224 pag. cu plan?e alb-negru ?i bibliografie; Iconoclasmul în actualitate - de la „moartea lui Dumnezeu" la moartea artei, Ed. Sophia, Bucure?ti, 2005, 206 pag., cu bibliografie, anexe ?i plan?e alb-negru; O posibil? erminie arhitectural? - alc?tuirea bisericilor din spa?iul ortodox, Ed. Sophia, Bucure?ti, 2004, 256 pag. cu bibliografie, glosar de termeni de specialitate ?i plan?e alb-negru; Arhitectura religioas? bizantin? în perioada Paleologilor ?i influen?a asupra ??rilor Române, Ed. Sophia, Bucure?ti, 2004, 352 pag. În curs de publicare: Testamentul unui imperiu cre?tin - perpetua art? bizantin?.