TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
GEORGIOS MARTZELOS

Martzelos, Gheorghios, n?scut în 1948 la Tesalonic, este licen?iat al Facult??ii de Teologie ?i al Facult??ii de Filosofie din cadrul Universit??ii Aristotel din Tesalonic, iar în prezent este profesor de Dogmatic? ?i de Istorie a Teologiei Ortodoxe la Facultatea de Teologie a aceleia?i Universit??i. Dintre studiile sale în num?r de aproximativ 60, multe traduse din greac? în german?, englez? ?i italian?, men?ion?m volumele sale cele mai importante: Fiin?a ?i lucr?rile lui Dumnezeu conform Sfântului Vasile cel Mare (în limba greac?), Tesalonic, 1993; Na?terea ?i izvoarele defini?iei dogmatice de la Calcedon (greac?), Tesalonic, 1986; Hristologia lui Vasile al Seleuciei ?i importan?a ei ecumenic? (greac?), Tesalonic, 1990; Dogma ortodox? ?i problematica teologic?. Studii de teologie dogmatic? (greac?), vol. I-II, Tesalonic, 1993-2000.