TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
NICOLAE CONSTANTINESCU

etnolog, antropolog, folclorist și profesor la Universitatea Bucureşti. 12 volume studii de specialitate ‒ etnologie, folclor; 11 volume texte comentate, ediţii, prefeţe, comentarii literare, critică literară etc.; ‒ peste 200 de studii şi articole de specialitate publicate în volume şi în periodice din ţară (Analele Universităţii din Bucureşti ‒ Filologie ‒ Limba şi literatura română, Revista de Etnografie şi Folclor, Limbă şi literatură, Memoriile Comisiei de Folclor a Academiei Române, Studii şi Comunicări de Etnologie ‒ Sibiu, Symposia ‒ Craiova, Adevărul literar şi artistic, Cultura ‒ Bucureşti etc.) şi din străinătate.