TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
CONSTANŢA CRISTESCU

muzicolog român, născută la Vatra Dornei (Jud. Suceava) în 10 mai 1959. Studii: Liceul de Muzică din Cluj-Napoca, absolvit în 1978; Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca – Facultatea de Compoziție, Muzicologie, Pedagogie, Secția Muzicologie și Pedagogie – în perioada 1980-1984; cursuri postuniversitare de muzică psaltică la Universitatea Națională de Muzică „C. Porumbescu” din București în perioada doctoranturii (1993-1994); doctor în muzicologie – specializarea etnomuzicologie – la Academia de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca, în 1996. Activitate profesională: Profesoară de teorie-solfegiu, pian și cor la Şcoala de Muzică din Zalău (Jud. Sălaj) între 1984-1990; cercetător științific și apoi cercetător științific principal III etnomuzicolog la Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu” din București între 1990-1999; conferențiar universitar la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad – Facultatea de Teologie Ortodoxă și la Facultatea de Ştiințe Umaniste – în perioada 1998-2006; actualmente consultant artistic muzicolog la Centrul Cultural Bucovina Suceava. Activitate continuă de cercetare muzicologică începând din 1981, soldată cu premii prestigioase, cărţi, cursuri universitare, discografie de colecţie etnomuzicologică şi studii publicate. Premiul „Ciprian Porumbescu” al Academiei Române pentru muzicologie pe anul 2001. Membră a UCMR/Secția Muzicologie din 1996. Cărţi publicate (selectiv): Chemări de toacă. Repertoriul românesc – Monografie, tipologie și antologie muzicală, apărută în Colecția Națională de Folclor, București, Editura Academiei Române – Fundația Dosoftei, 1999, 400p., ISBN 973-27-0600-7. Ediția a doua însoțită de CD audio doc, Suceava, Editura Lidana, 2012, ISBN 978-606-8160-64-1; Cântările Vecerniei în stilul Episcopului Ioan I. Pap al Aradului, (Micro-ediție critică însoțită de un studiu introductiv), Editura Arefeană, București, 2003, 129p., ISBN 97; Crâmpeie din cronologia unei deveniri, vol.1/2004, vol.2/2005, București, Editura Muzicală, 238p., ISBN 973-42-0369-X, 228p., ISBN 973-42-0406-8; Anastasimatar arădean, carte pe CD, București, 2006, 516p., ISBN-10: 973-0-04535-6; ISBN-13: 978-973-0-04535-2; Folclor muzical nupțial, vol.1, București, 2009, ISBN 978-973-0-06300-4, carte pe CD; Sigismund Toduţă şi stilul liturgic de la Blaj, Fundația „S. Toduță” – Editura Arpegione, Cluj-Napoca, 2011, ISBN 978-973-8329-83-6, 131p; Izvoare bizantine în metamorfoze enesciene, Editura Mușatinii, Suceava, 2011, ISBN 978-973-1974-82-8; Contribuții la valorificarea tradiției muzicale din Banat și Transilvania, Editura Muzicală, București, 2011, 222p; Alexandru Voevidca, Folclor muzical din Bucovina, Ediţie critică, catalog tipologic şi antologie de Constanţa Cristescu, Suceava, Editura Lidana, vol.I/2015, vol. II/2017, vol. III/2019.