TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
MARIN COTEŢIU

preot, restaurator pictură murală de epocă; specialist executare lucrări de restaurare în domeniul monumentelor istorice, componenta pictură murală; conferenţiar universitar dr. la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca (Universitatea „Babeş Bolyai”).