TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ELA COSMA

născută în 1969. Cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca (din 1992). Actualmente cercetător ştiinţific I, la Sectorul de Istorie Modernă, Revoluţia de la 1848 în Transilvania. Doctorat în Etnologie, la Universitatea Babeş- Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Filologie, Catedra de Folclor, coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Dumitru Pop (2000). Doctorat în Istorie Modernă, la Institutul de Istorie „George Bariţiu”, coordonator cercetător ştiinţific I dr. Dumitru Suciu (2012). A publicat 12 volume de autor, între care: Ideea de întemeiere în cultura populară românească, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000; Presa săsească şi revoluţia în Transilvania la 1848/1849. Sächsische Presse und Revolution in Siebenbürgen 1848/1849, Cluj- Heidelberg, Presa Universitară Clujeană - Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde, 2002; Revoluţia de la 1848-1849. Un catalog de documente şi regeste. (Fondul Institutului de Istorie din Cluj), vol. I-II, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2005; Reprezentanţele consulare austriece în Moldova, Muntenia şi Serbia (1782-1848), Cluj-Gatineau, Editura Argonaut – Symphologic Publishing, 2012; Agenţiile consulare habsburgice şi revoluţiile paşoptiste din Moldova, Muntenia şi Serbia, Cluj-Gatineau, Editura Argonaut - Symphologic Publishing, 2013; Împăratul călător şi ardelenii în memoriile lui Michael Conrad von Heydendorff cel Bătrân, Cluj-Gatineau, 2015. Director de proiect al grantului CNCS-UEFISCDI: Armatele imperiale şi românii (1848-1849). Mărturii militare secrete din arhivele ruseşti şi austriece, PN-II-ID-PCE-2011-3-0064 (2011-2016). Premiul „George Bariţiu” al Academiei Române (2013), pentru monografia cu ediţie critică: Nouă luni în Transilvania (decembrie 1848 – august 1849). Generalul Józef Bem în corespondenţă, proclamaţii, documente, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2011.