´╗┐ TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
IOAN CHINDRI┼×

Chindri?, Ioan, istoric al fenomenului cultural-religios, cercet?tor la Institutul de Istorie „G. Bari?" din Cluj-Napoca al Academiei Române, conduc?tor de doctorat; director al Bibliotecii Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca. I. Volume: Coresponden?a lui Alexandru Papiu Ilarian, I-II, Editura Dacia, Cluj, 1972 (coautor Iosif Pervain); Alexandru Papiu Ilarian ?i Academia Român?, Cluj, 1973; Chipuri din hronicul neamului, Editura Albatros, Bucure?ti, 1977; Ideologia revolu?ionar? a lui Alexandru Papiu Ilarian, Editura Politic?, Bucure?ti, 1983 (ed. a 2-a, Editura România Press, Bucure?ti, 2002); Figuri de c?rturari, Editura Albatros, Bucure?ti, 1987; Na?ionalismul modern, Cluj-Napoca, 1996; Memoriale 100, Cluj-Napoca, 1998; 1848. Blajul ?i amintirea Revolu?iei, volum coordonat ?i ilustrat de ~, Blaj, 1998; Simion B?rnu?iu. Suveranitate na?ional? ?i integrare european?. O hermeneutic? de texte, Cluj-Napoca, 1999; Cultur? ?i societate în contextul ?colii Ardelene, Editura Cartimpex, Cluj-Napoca, 2001; Transilvanica, Editura Cartimpex, Cluj-Napoca, 2003; Petru Pavel Aron, Editura ASTRA, Blaj, 2007 (coautor Niculina Iacob). II. Edi?ii critice: George Bari? ?i contemporanii s?i, ed. îngrijit?, prefe?e ?i note (al?turi de al?ii) de ~, I-IX, Editura Minerva, Bucure?ti, 1973 - 1993; George Bari? magyar levelezése, edi?ie documentar?, text îngrijit ?i note de ~, Editura Kriterion, Bucure?ti, 1974 (coautor Ferenc Kovács); Nicolae Pauleti, Scrieri, edi?ie îngrijit?, introducere ?i note de ~, Editura Minerva, Bucure?ti, 1980; Kelt Baláysfalváan... A román-magyar levelezés múltjából 1746 - 1916, edi?ie documentar?, text îngrijit ?i note de ~, Editura Kriterion, Bucure?ti, 1985 (coautori ?tefan Pascu ?i Ferenc Kovács); Samuil Micu, Istoria românilor, ed?ie princeps îngrijit? dup? manuscris inedit, prefa?? ?i note de ~, I-II, Editura Viitorul Românesc, Bucure?ti, 1995; Petru Maior, Istoria Bisericii românilor, introducere ?i text îngrijit de ~ I, Editura Viitorul Românesc, Bucure?ti, 1995; Procese politice antiromâne?ti care au zguduit Transilvania în toamna anului 1848, culegere de documente istorice, studiu introductiv ?i text îngrijit de ~, Editura Viitorul Românesc, Bucure?ti, 1995 (coautor Gelu Neam?u); Andreas Freyberger, Historica relatio unionis Walachicae cum Romana Ecclesia. Relatare istoric? despre unirea Bisericii române?ti cu Biserica Romei, versiune româneasc? ?i studiu introductiv de ~, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1996; Petru Maior, Scripta minora. (Ars literaria. Animadversiones. Epistolarium. Ultimae), edi?ie îngrijit?, prefa??, traduceri din latin? ?i note de ~ , Editura Viitorul Românesc, Bucure?ti, 1997; Petru Maior, Protopapadichia, edi?ie îngrijit? ?i studiu introductiv de ~, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 1997; Icon lacrymans Balasfalvensis. Icoana plâng?toare de la Blaj, edi?ie dup? documente inedite, introducere ?i traducere din latin? de ~, Cluj-Napoca, 1997 (colaboratori János András, Ambrus Miskolczy ?i Lumini?a Dobriban); Inochentie Micu-Klein, Arhieraticon, edi?ie îngrijit? ?i studiu introductiv de ~ , Editura România Press, Bucure?ti, 2000; Biblia de la Blaj. Edi?ie jubiliar?, editor coordonator, studiu introductiv ?i transcriere din chirilic? (al?turi de al?ii) de ~ , Editura Vaticana, Roma, 2000; Simion B?rnu?iu, Istoria filosofiei, edi?ie princeps dup? manuscris inedit, coordonarea edi?iei, text îngrijit ?i not? asupra edi?iei de ~, I-II, Editura România Press, Bucure?ti, 2000-2002 (coautori minori: Mihai-Teodor Racovi?an, Gavril Matei ?i Ionu? Isac); Simion B?rnu?iu, Filosofia dup? W. T. Krug, edi?ie princeps dup? manuscris inedit, text îngrijit, cronologie si not? asupra edi?iei de ~, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2004; Biblia Vulgata. Blaj 1760 - 1761, editor coordonator, studiu cultural, indice ?i transcriere din chirilic? (al?turi de al?ii) de ~, I-V, Editura Academiei Române, Bucure?ti, 2005; Timotei Cipariu, Epistolar, text îngrijit, studiu introductiv ?i note de ~, Editura Academiei Române, Bucure?ti, 2005 (prefa?? de Eugen Simion).