TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
IOAN TOMOIAGĂ

doctor în istorie al Universității „Babeș-Bolyai”, unde a desfășurat și o cercetare postdoctorală, consacrată Arhivei familiei Ioana și Liviu Petrescu. În prezent, este bibliotecar la Biblioteca Județeană „O. Goga” din Cluj. Adresa de contact: ioan.tomoiaga@bjc.ro.