TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
NICULINA IACOB

Iacob, Niculina, conf. dr. la Facultatea de Litere ?i ?tiin?e ale Comunic?rii a Universit??ii „?tefan cel Mare” Suceava; cercet?tor la Institutul de Istorie „G. Bari?” din Cluj-Napoca al Academiei Române. Volume: Limbajul biblic românesc (1640-1800), vol. I-II, Editura Universit??ii Suceava, 2001 (Vol. I: Aspecte ale evolu?iei limbii române literare pân? la 1840, 240 p.; vol. al II-lea: Biblia de la Blaj – text de referin?? în tradi?ia biblic? româneasc?, 342 p.), cu Indice de cuvinte, sintagme, forme pentru fiecare volum; Morfologia limbii române. Partea I, Editura Universit??ii Suceava, 2002, 234 p., Partea a II-a, Editura Universit??ii Suceava, 2006, 190 p.; Biblia de la Blaj – Moment de referin?? în cultura româneasc?, în Conferin?ele Academiei Române. Ciclul „Limba român? ?i rela?iile ei cu istoria ?i cultura românilor”, Editura Academiei Române, Bucure?ti, 2004, 40 p.; Principii de scriere româneasc?, Editura Pim, Ia?i, 2006 (coautor Gh. C. Moldoveanu); Petru Pavel Aron, Editura ASTRA, Blaj, 2007, 478 p., cu Indice de cuvinte, sintagme, forme (coautor Ioan Chindri?). Edi?ii critice: Biblia Vulgata. Blaj 1760 – 1761, coordonare filologic?, studiu lingvistic, indice de cuvinte (coautor Ioan Chindri?), I-V, Editura Academiei Române, Bucure?ti, 2005.