TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ANCA ŞANDRU

licenţiat în teologie şi limbi clasice; doctor în teologie (Universitatea „Babeș-Bolyai”).