TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
EUGEN DORCESCU

Dorcescu, Eugen, scriitor, autor al mai multor c?r?i de poeme, eseuri ?i proz?; doctor în filologie (Universitatea din Timi?oara, 1975) cu teza: Structura lingvistic? a metaforei în poezia român? modern?; dintre volumele publicate amintim: Pax magna, poezie, Editura Cartea Româneasc?, Bucure?ti, 1972 (debut editorial); Metafora poetic?, eseu, Editura Cartea Româneasc?, Bucure?ti, 1975; Desen în galben, poezie, Editura Facla, Timi?oara, 1978; Embleme ale realit??ii, eseu, Editura Cartea Româneasc?, Bucure?ti, 1978; Arhitectura visului, poezie, Editura Facla, Timi?oara, 1982; Castelul de calcar, proz? fantastic?, Editura Ion Creang?, Bucure?ti, 1988; C?su?a fermecat?, povestiri, Editura Junimea, Ia?i, 1989; Psalmii în versuri, Editura Excelsior, Timi?oara, 1993; Ecclesiastul în versuri, Editura Marineasa, Timi?oara, 1997; Pildele în versuri, Editura Marineasa, Timi?oara, 1998; Biblice, volum antologic, Editura Marineasa, Timi?oara, 2003; Basme ?i povestiri feerice, volum antologic, Editura Eubeea, Timi?oara, 2005; L’histoire d’une névrose, Unsprezece povestiri francofone, Editura Mirton, Timi?oara, 2007; În Pia?a Central?, poezie, Editura Marineasa, 2007; Poetica non-imanen?ei, Editura on-line Sem?n?torul, ARP, Bucure?ti, 2008.