TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ANDREEA VLAD

(n. în 1980 în Bucure?ti), profesor titular la catedra de limba român? a Liceului
Teoretic „Marin Preda” din Bucure?ti iar din anul 2012 profesor colaborator al Institutului
Cultural Român de la Istanbul. Licen?iat? a Universit??ii din Bucure?ti, Facultatea
de Teologie Ortodox? „Justinian Patirarhul”, sec?ia Litere - Limba ?i literatura român?, în
2004, ob?ine titlul de master în istorie la Facultatea de Istorie din cadrul Universit??ii Cre?tine
„Dimitrie Cantemir” din Bucure?ti, în anul 2014. Lucr?rile principale: Sacrifi ciile Legii
mozaice (2004), Forme ale intoleran?ei religioase: cruciadele ?i jihadul (2014), coautor la
manual de religie pentru clasa a X-a, (2005) Editura Art (Capitolul „Mitropoli?i români
ctitori de cultur? na?ional?”).