´╗┐ TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
IOAN TALO┼×

s-a n?scut la 22 iunie 1934 în Prod?ne?ti, j. S?laj, a studiat filologia la Universitatea
„V. Babe?” din Cluj (1953-1957). A fost numit cercet?tor stagiar la Institutul
de Lingvistic? din Cluj (1957). Pe baza unei burse acordate de Funda?ia Alexander-von-
Humboldt a efectuat stagii de specializare la Deutsches Volksliedarchiv din Freiburg i.
Br. (1967, 1971). A condus Sectorul de Etnografi e ?i Folclor al Filialei Cluj a Academiei
(1968-1985). A editat publica?ia Anuarul de folclor (1980-1984). Din 1986 e profesor
de literaturi populare romanice la Universitatea din Köln. A publicat studii cu privire la
credin?ele populare românesti (Gândirea magico-religioas? la romani. Dic?ionar, Bucure?ti
2001; Petit Dictionnaire de mythologie populaire roumaine, Grenoble 2002), studii
de folclor comparat (Me?terul Manole. Contribu?ie la studiul unei teme de folclor european,
Bucure?ti 1973; Miori?a ?i riturile funerare la români, Cluj-Napoca 1983; Cununia
fra?ilor ?i Nunta Soarelui. Incestul z?darnicit în folclorul românesc ?i universal, Bucure?ti 2004; Omul ?i Leul. Studiu de antropologie cultural?. Bucure?ti 2013; D’Italica à Sarmizegetusa. Réflexions sur la culture populaire romane, în curs de aparitie) ?i a f?cut traduceri din român? în german? ?i din german? în român?.