TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
OLIVIA FLORENA MĂRUŢOIU-NEMEŞ

M?RU?OIU-NEME?, OLIVIA FLORENA, în prezent asistent cercetare, Facultatea de Teologie
Ortodoxa, Cluj-Napoca; studii: Facultatea de Psihologie ?i ?tiin?ele Educa?iei, 1999-
2003; Facultatea de Chimie ?i Inginerie Chimic?, 2003-2007; master 2007-2008, Facultatea
de Chimie ?i Inginerie Chimic?; master 2007-2008, Facultatea de Psihologie ?i
?tiin?ele Educa?iei; 2008–2012 doctorand Facultatea de Chimie ?i Inginerie Chimic?;
2012, doctoratul în Chimie ; Facultatea de Teologie Ortodox?, Specializarea Art? Sacr?,
2011-2014 ; din 2014-prezent, masterand, Facultatea de Teologie Ortodox?. Coautor la
doua c?r?i: (împreun? C. M?ru?oiu ?i Cristian Tigae), Cromatografi a de lichide. Investigarea
operelor de art?, Ed. Universitaria, Craiova, 2013 ?i (împreun? cu C. M?ru?oiu,
A. Pop, P. Bodoga ?i E. Boie), Droguri, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2002. Autor,
de asemenea, al mai multor studii ?i articole, sau comunic?ri la simpozioane, congrese ?i
conferin?e.