TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ALINA GIOSANU

GIOSANU, ALINA, licen?iat? a Facult??ii de Litere a Universit??ii Bucure?ti; doctorand la
Facultatea de Filosofi e (Universitatea Bucuresti) - sec?ia fi losofi a religiei.