TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
TUDOR PETCU

PETCU, TUDOR, eseist ?i publicist, Absolvent al Facult??ii de Filozofi e, specializarea Studii
Europene (iunie 2008); absolvent al masteratului de Studii Europene ?i Etica Rela?iilor
Interna?ionale din cadrul Facult??ii de Filozofi e a Universit??ii Bucure?ti (iunie 2010), al
masteratului de Jurnalism de Radio ?i Televiziune din cadrul Facult??ii de Jurnalism a
Universit??ii Hyperion Bucure?ti (iunie 2010) ?i al Institutului Diplomatic Român (aprilie
2011).