TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
CĂTĂLIN-GABRIEL ŞUŞU

?U?U, C?T?LIN-GABRIEL, (n. 11 ianuarie 1952), absolvent al Institutului Politehnic Cluj-
Napoca, Facultatea de Mecanic?, 1982; Profesor, catedra de mecanic?, (gr. did. I.) Colegiul
Tehnic Constantin Brâncu?i, Oradea, din 1992 pân? în prezent; autor de literatur?,
publicistic?, proz?, în revistele: Familia, Phoenix, Caietele Or?dene; a publicat trei volume,
2 romane ?i un volum de proz?: Apocalipsa dup? Augustin I, Editura Forum Cluj-
Napoca, 2003; Apocalipsa dup? Augustin II, Editura Primus Oradea, 2009 ?i Memoria
juvenil? volum de povestiri, Editura Tracus Arte, Bucure?ti 2013.