TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ALEXANDRU NAN

NAN, ALEXANDRU, (n. 1973), preot paroh al parohiei “Na?terea Domnului” din München
?i protopop al Bavariei din 2014; licen?iat al Facult??ii de Teologie Ortodox? din Sibiu ?i
al Ciclului de Studii Aprofundate (sec?ia istoric?) din cadrul aceleia?i facult??i; urmeaz?
studii la Facultatea Catolic? din Chur (Elve?ia), fi nalizate cu un Master în Teologie catolic?
(cu lucrarea “Sinodul de la Frankfurt ?i pozi?ia lui fa?? de cinstirea icoanelor”) ?i cursurile
de doctorat (2001-2005) la Facultatea de Teologie din Lugano (Elve?ia). Pe punctul de a
fi naliza o tez? de doctorat cu titlul: “Controverse teologice între Bizan? ?i Imperiul franc
în perioada carolingian?”; a publicat articole, studii ?i recenzii în Revista teologic? (Sibiu),
Altarul Banatului (Timi?oara), Deisis ?i Orthodoxes Forum (München), Apostolia
(Paris), Lumina ?i Vestitorul Ortodoxiei.