TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
GEORGIAN PĂUNOIU

P?unoiu, Georgian, preot, doctor în teologie; asistent la Facultatea de Teologie din Bucure?ti.