TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ATANASIA V?ETI?I

V?eti?i, Atanasia, monahie la M?n?stirea Stavropoleos, Bucure?ti; doctor în istoria artei a Universit??ii Na?ionale din Bucure?ti (2007). A publicat dou? albume de art? (Arta de tradi?ie bizantin? în România, Noi Media Print, 2008, ?i Arta brâncoveneasc?, Noi Media Print, 2010) ?i diferite articole ?i studii. A sus?inut cursuri de istoria ?i teoria artei (Universitatea Na?ional? de Arte Bucure?ti, Facultatea de Teologie Bucure?ti) ?i conferin?e despre arta medieval? româneasc? a secolelor XVI-XVIII.