TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
GHEORGHE NAGHI

Naghi, Gheorghe (n. 16 iunie 1950, Timi?oara, România), absolvent al Facult??ii de Teologie Ortodox? din Sibiu în 1973, preot ortodox ?i istoric, stabilit în S.U.A. la Sacramento, California. A scris peste 100 articole în presa din România ?i din str?in?tate, recunoscut ca specialist în istoria modern? a Transilvaniei ?i Banatului. Autor al volumului Studii de istoria bisericii române din Transilvania ?i Banat în epoca modern?, Editura Criterion Publishing, Bucure?ti,2006, (438 p.), cu prefa?a prof. univ. dr. Mircea P?curariu. Îngrije?te împreun? cu Ibolyia ?ipo? edi?ia Ioan Boro?, Scrieri istorice, vol. I, Editura Euro Stampa, Timi?oara, 2015, edi?ie înso?it? de studiu introductiv ?i note bibliografice. Preg?te?te volumul Nikolaus Nilles ?i leg?turile sale cu românii, Editura Euro Stampa, 2015.