TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
PAUL MIHAIL

Mihail, Paul, (n. 29 iunie 1905, Cornova, jude?ul Orhei, ast?zi Raionul Ungheni – d. 29 octombrie 1994, Bucure?ti), preot, teolog, memorialist ?i istoric român, membru de onoare al Academiei Române. Prin studiile sale istorice, a adus o contribu?ie important? ladescoperirea ?i studierea surselor medievale ale istoriei nationale, fiind cel dintâi cercet?tor român al arhivei metocului Sf. Mormânt din Istanbul (Constantinopol). Multe din documentele inedite pe care le-a descoperit ?i publicat ca ?i unele manuscrise ?i obiecte de art? le-a d?ruit Bibliotecii Academiei Române, Bibliotecii Centrale Universitare din Ia?i, Arhivelor Statului din Ia?i, Institutului de Istorie din Ia?i. În alte lucr?ri se ocup? de leg?turile biserice?ti româno-ruse, studiul manuscriselor slave ?i române?ti, circula?ia vechilor tip?rituri române?ti.