TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ELENA DULGHERU

 

Dulgheru, Elena, filmolog, doctor în Cinematografie si Media, traduc?tor, editor; absolvent? a Facult??ii Automatica din Institutul Politehnic Bucure?ti (1987) ?i a Facult??ii de Film din Universitatea Na?ional? de Art? Teatral? ?i Cinematografic? „I.L. Caragiale" (U.N.A.T.C., 1999); critic de film la Adev?rul literar ?i artistic, Curentul, Luceaf?rul; din 1995 public? eseu, proz? scurt?, poezie în diferite periodice din ?ar? ?i str?in?tate; autoare a volumelor: Tarkovski. Filmul ca rug?ciune, Editura Arca Învierii, Bucure?ti, 2001 (reeditat în 2003 ?i 2004) ?i: De vorb? cu Marina Tarkovskaia, Editura Arca Învierii, 2004; Scara Raiului în cinema: Kusturica, Tarkovski, Paradjanov, Editura Arca Învierii, 2011; membr? a juriului la diferite festivaluri interna?ionale de film; lucr?ri publicate (estetica ?i teoria filmului, probleme actuale ale religiei în societate, dialogul ?tiin??-religie) în diferite volume colective din ?ar? ?i str?in?tate; traduceri în volum (literatur? cre?tin?) publicate la edituri de profil; laureat? a Premiului „George Littera" pentru carte de film al Asocia?iei Criticilor de Film din România (2001), a Concursului na?ional de proz? scurt? - Aiud (1998) ?i a Concursului de poezie religioas? „Daniil Sandu Tudor" - Vatra Dornei (2006); membr? a Uniunii Cinea?tilor din România, a Funda?iei Culturale Est-Vest ?i a Asocia?iei pentru Dialog dintre ?tiin?? ?i Religie (ADSTR).