TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ION MARIAN CROITORU

Croitoru, Ion Marian, lector, Facultatea de Teologie Ortodox? ?i ?tiin?ele Educa?iei, Universitatea Valahia din Târgovi?te. Autor al lucr?rii ?ρθοδοξ?α κα? Δ?ση στ?ν πνευματικ? παρ?δοση τ?ν Ρουμ?νων. ? ?ν?τητα τ?ς ?ρθοδοξ?ας κα? ? ?περ?σπιση τ?ς ?ρθ?δοξης π?στεως ?ναντι τ?ς προτεσταντικ?ς προπαγ?νδας κατ? τ?ν ΙΖ? α??να (Ortodoxia ?i Apusul în tradi?ia spiritual? a românilor. Unitatea Ortodoxiei ?i ap?rarea credin?ei ortodoxe în fa?a propagandei protestante din secolul al XVII-lea, vol. I-II, Atena, Editura Stamoulis, 2011). Cele dou? volume, ap?rute ?i în limba român? (Târgovi?te, Editura Cetatea de Scaun, 2012), sunt folosite ?i în prezent ca manuale la diferite Universit??i grece?ti.