TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
NICOLAE BORDAŞIU

Borda?iu, Nicolae, (n. în Sabolciu, jud. Bihor), preot; a urmat cursurile Facult??ilor de Teologie ?i Farmacie din Bucure?ti; a f?cut parte din grupul de tineri de la „Rugul Aprins” de la m?n?stirea Antim; a fost de?inut politic între anii 1955-1964; a fost hirotonit diacon ?i apoi preot la 30 noiembrie 1969L; a urmat studiile de doctorat la Facultatea de Teologie, având ca îndrum?tor pe Parintele Profesor Dumitru St?niloae; în 1973 a plecat la studii la Paris, unde a ob?inut la Institutul Catolic un „Certificat d’habilitation pour le doctorat de 3-eme cycle”. Este printre cei dintâi care au început predarea religiei în ?coal?, imediat dup? decembrie 1989. În colaborare cu „Comunitatea Taize” din Franta, începând din 1990, a organizat participarea tinerilor la întâlnirile de tineret cre?tin din Europa. A fost profesor ?i director la Seminarul Teologic Ortodox din Bucure?ti. A publicat diverse studii ?i predici.