TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
LUCIAN VASILE BÂGIU

Bâgiu, Lucian Vasile, n?scut în 23. 11. 1979 la Cluj-Napoca; licen?iat în Limba ?i literatura român? – Limba ?i literatura englez?, Facultatea de Istorie ?i Filologie a Universit??ii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia (2002); Master în Cultur?, politic?, societate în Transilvania (sec. XVII-XIX), aceea?i universitate (2004); doctor în Filologie magna cum laude cu teza Valeriu Anania. Studiu monografic în cadrul Facult??ii de Litere a Universit??ii „Babe?-Bolyai” Cluj-Napoca (2006); titular, din februarie 2003, al Catedrei de Limba ?i Literatura Român? a Universit??ii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, ca preparator universitar ?i ulterior asistent universitar; membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj (2006), Filiala Alba-Hunedoara (2007); membru al Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculum”, Catedra de Limba ?i Literatura Român?, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia (din anul 2007); de la 1 octombrie 2008, lector de limba ?i literatura român?, The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) în Trondheim, Faculty of Arts, Department of Modern Foreign Languages; autor al volumelor: Dramaturgia blagian?. Instituirea estetic? a absolutului, Editura Imago, Sibiu, 2003; Valen?e polifonice ale prozei ?i dramaturgiei lui Bartolomeu Valeriu Anania, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2004; Sânziana în Lumea Pove?tilor, Editura Grigore Moisil, Bac?u, 2006; Nelini?ti, Editura Grigore Moisil, Bac?u, 2006; Valeriu Anania. Scriitorul, Editura Limes, Cluj-Napoca, 2006 (premiul pentru critic? ?i istorie literar? pe anul 2006 al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-Hunedoara); BESTIAR. Salat? oriental? cu universitari închipui?i, roman, Cartea Româneasc?, 2008. Co-autor: Dic?ionarul personajelor din teatrul lui Lucian Blaga (coordonator Constantin Cuble?an), Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2005; Presa româneasc? ?i ideea na?ional?, Antologie de articole politice ?i poezii patriotice, cronologie ?i dosar critic, Studiu introductiv ?i not? asupra edi?iei de Mircea Popa, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2006; Mihail Sebastian. Teatru. Dic?ionar de personaje (coordonator Constantin Cuble?an), Editura Hasefer, Bucure?ti, 2007; Sacrul în poezia româneasc? (coordonator Aurel Pantea), Casa C?r?ii de ?tiin??, Cluj-Napoca, 2007; Paradoxul cre?tin ?i cartea tinere?ii, Volum coordonat de Pr. Ilie Trif, Tip?rit? cu binecuvânterea Înalt Prea Sfin?itului P?rinte Andrei, Arhiepiscop al Alba Iuliei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2008.