TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
ION SOARE

 

SOARE, Ion, prozator, critic ?i istoric literar, publicist, membru al Uniunii Scriitorilor din România; doctor în ?tiin?e filologice cu teza Documente slavo-române p?strate în arhivele din Oltenia; arhivist, cercet?tor. Coordonator al Enciclopediei jude?ului Vâlcea, vol. I (2010), vol. II (2012). Autor al romanelor Evadatul f?r? umbr? (1993) ?i Rezerva?ia de oameni (1995) Autor sau coautor al unor monografii literare despre Florentin Smarandache, Gheorghe Deaconu, Ioan St. Laz?r, Doru Mo?oc. Îni?iator ?i realizator al colec?iei „Tezaur literar românesc" (format liliput), la Editura Fortuna din Râmnicu-Vâlcea. Director fondator al revistelor de cultur? Almarom (1994), Povestea vorbei (1999-2005), Forum-V (din 2006).