TABOR - Tradition and Contemporaneity in the Romanian Orthodox Church
< Back Links
Search
RĂZVAN IONESCU

Ionescu, R?zvan, preot, responsabil cu direc?ia „Teologie ?i ?tiin??" din cadrul Centrului Ortodox de Studii ?i Cercet?ri „Dumitru St?niloae" din Paris (modulul român : www.teologie.eu  ?i modulul francez : www.apostolia.tv ). Consilier ?i responsabil al departamentului „Teologie ?i ?tiin??" în cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Europa Occidental? ?i Meridional? (versiunea român? a site-ului departamentului : www.science-et-religion.fr/ro  ).